Welkom bij Thermaeplaza.nl

Zwembad informatie

Veel gestelde vragen over zwembaden

Wat zijn de verschillende soorten zwembaden?

Er zijn verschillende soorten bij het bouwen van zwembaden, we kennen de volgende soorten;

Plastic opblaasbad: Intex opblaasbare zwembaden zonder versteviging

Stalen frame bad: Zwembaden met liner welke in een stalen constuctie is bevestigd.

Stalen wand zwembad: Stalen wand waar de liner in hangt.

Houten wand bad: Houten constructie waar de liner in hangt.

Betonnen bad: Betonnen bak waar de liner in hangt (eventueel met vast trap)

Waar moet ik aan denken?

Bij het plaatsen van een zwembad moet u rekening houden met de volgende onderwerpen;

- ingraven of opbouwen?
- permanent of tijdelijk bouwen?
- verwarmen?
- let bij het plaatsen van een zwembad ook op waar de zon vandaan komt (warmte) en of er niet teveel bomen omheen staan (blad in water)

Wat moet ik voorbereiden voor het plaatsen van een zwembad?

De meeste zwembaden van Thermaeplaza kunnen worden ingegraven. Dit wordt aangegeven bij de product informatie, mocht hier onduidelijkheid over zijn kunt u ons hierover bellen onder 06 21317991 of mailen op info@thermaeplaza.nl

Belangrijk

Voordat u begint met het plaatsen of welke werkzaamheden dan ook op het terrein, dient u er zeker van te zijn dat er geen omgevingsvergunning nodig is, dit kunt u nakijken door contact op te nemen met uw gemeente, indien u hier hulp bij nodig heeft kunt u contact opnemen met ons op nummer 06 21317991 of info@thermaeplaza.nl

Plaats

• Het terrein waarop het zwembad wordt geïnstalleerd moet vast en compact zijn (niet installeren op zachte of aangevulde grond). De oppervlakte moet glad en zuiver waterpas zijn, zonder gaten, onkruid, wortels of stenen die de liner kunnenbeschadigen.
• Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een waterafvoer, een wateraansluiting en een aansluiting voor elektra (230 volt). Let op dat er geen ondergrondse leidingen ter plaatse lopen. Bescherm het zwembad tegen wind en plaats het zo mogelijk niet onder bomen (de bladeren vervuilen het zwembad ).
• Niet installeren onder hoogspanningskabels. Denk eraan dat de filterinstallatie op het zelfde niveau geplaatst zal moetenworden als de bodem van het zwembad. Voorbereiding van het terrein
• Markeer de plaats waarop we het zwembad gaan installeren. Wanneer het zwembad rond is, zal de diameter van het gat ca 1 meter meer moeten bedragen dan de diameter van uw zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1 meter langer en 2 meter breder moeten zijn dan de afmetingenvan het bad.
• Houdt bij plaatsing rekening met de skimmer, inlaat en de trap. De diepte dient 15 cm meer te zijn dan de hoogte van uw zwembad (als uw zwembad 1.20 m hoog is, zal de diepte 1.35 m moeten zijn).
• Zorg voor een platform van beton, dikte 15 cm met wapening, welke volkomen vlak en waterpas dient te zijn. Om te voorkomen dat de liner beschadigt dient u beschermend vilt op de betonplaat te leggen.

Slotinstallatie

• Ga over tot het monteren van het zwembad, en volg daarbij nauwkeurig de instructies van de gebruiksaanwijzing. Sluit de filterinstallatie aan met een harde PVC buis. Hierna het zwembad met water vullen.
• Met tape de wanden aan de buitenzijde bekleden met 20 mm polystyreenplaat (tempex).
• Na controle de ruimte tussen het zwembad en talud afvullen met gestabiliseerd zand (150 kg cement per m³ compact gemaakt fijn, en weinig vochtig zand). Het gestabiliseerde zand, gelijkmatig gefaseerd rond de omtrek verdelen. Ga in etappes te werk, bijvoorbeeld 30 cm bij 30 cm, zodat het gestabiliseerde zand correct wordt gestort. Van deze handeling zal de toekomst en levensduur van uw bad afhangen, i.v.m. eventuele beschadigingen door schommelingen in het grondwaterpeil.

INDIEN INGEGRAVEN -> Het zwembad nooit zonder water laten staan!

Hoe moet ik mijn zwembad onderhouden?

De basis voor een goede waterkwaliteit is zowel de circulatie en de filtratie (de fysische waterbehandeling) als de toevoeging van waterbehandelingsproducten (de chemische waterbehandeling). De fysische en de chemische waterbehandeling vullen elkaar aan en zijn voor een goede waterkwaliteit even belangrijk. Circulatie en filtratie alleen zijn niet voldoende om het water helder en
kiemvrij te houden. Daarvoor is de chemische waterbehandeling noodzakelijk. Bacteriën, schimmels en virussen worden door een desinfectiemiddel gedood. Algengroei wordt door een oxidatiemiddel verhinderd. Iedere zwembadbezitter moet derhalve zijn water chemisch onderhouden om in hygiënisch water te kunnen zwemmen.

Fysische waterbehandeling

Bij een goede watercirculatie in het zwembad worden de meeste grotere vuildeeltjes door het filter verwijderd.
Om een goede vuilverwijdering te krijgen moet het water minimaal 4 uur per dag gefilterd worden. Een langere filtertijd of continue filtratie is beter, als uw filter daarvoor geschikt is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Men dient het filter regelmatig te reinigen en vers water toe te voegen. Wekelijks dient men minimaal ca. 3 – 5% vers water toe te voegen.

Chemische waterbehandeling

De chemische waterbehandeling in 2 stappen:
1. Het instellen van de pH-waarde tussen 7,0 en 7,4 is voor zwembadwater optimaal. U hebt dan de juiste balans tussen aangenaam water voor de zwemmer, niet agressief water voor zwembadmaterialen en een goede werking van het chloor. Met de Pooltester teststrips wordt de pH-waarde eenvoudig bepaald.
2. Desinfectie en oxidatie In een zwembad heersen ideale omstandigheden voor verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels, algen). Slechts een klein gedeelte hiervan vormen een direct gezondheidsrisico voor de zwemmer. Toch kunnen de micro-organismen snel uitgroeien tot slijmvormige afzetting op wanden en bodem of zorgen voor vertroebeling van het water. Een goed
vrij beschikbaar chloorgehalte (afhankelijk van het gebruikte product) staat in combinatie met een goede pH-waarde borg voor een optimale desinfectie van het zwembadwater.
Tevens zorgt het vrij beschikbare chloor voor de oxidatie van het ingebrachte vuil. Met de teststrips wordt het vrij beschikbare chloorgehalte eenvoudig bepaald. Algen zijn plantaardige micro-organismen die organische stoffen produceren. Deze organische stoffen zijn een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Algen worden door chloor gedood.

Onderhoud aan het begin van het zwemseizoen

Vul het bad met leidingwater, breng de pH op 7,0 – 7,4 met Pool Power pH Min of pH Plus en doe vervolgens een “shock- behandeling” met Pool Power Choc. Onder shock behandeling (ook wel stootchlorering genoemd) wordt verstaan het doseren van een ca. 3 – 5 maal hogere dosering chloor als gebruikelijk. Het gevolg hiervan is dat de in het water aanwezige organische stoffen worden
vernietigd. Na circa. 3 dagen kan men met het normale onderhoud beginnen.

Normaal onderhoud

Controleer regelmatig het chloorgehalte en de pH-waarde met behulp van de Pool Improve teststrips. Zorg ervoor dat de pH-waarde tussen 7,0 en 7,4 blijft. Het benodigde chloorgehalte is afhankelijk van het gebruikte product. Voor Pool Power chloorproducten dient u een chloorgehalte van 2-5 mg/l te handhaven. Zie de doseertabel voor de benodigde dosering. Het chloorgehalte is eenvoudig op peil te houden met de Pool Power Mini tabletjes in combinatie met een doseerdrijver.
• Geef uw zwembad om de 2 à 3 weken een shockbehandeling (zie “Onderhoud aan het begin van het zwemseizoen”).
• Reinig de badrand ter hoogte van de waterspiegel regelmatig met Pool Power Cleaner. Verwijder regelmatig het vuil van de bodem. Om een goede kwaliteit te behouden is regelmatige meting noodzakelijk. Denkt u er wel aan dat eventuele correcties geleidelijk moeten worden uitgevoerd. Een bad van 6 bij 4 meter is niet in een tijdbestek van een paar uur te corrigeren. Als u uw zwembad of spa veelvuldig gebruikt, of als u het lange tijd niet gebruikt, kunnen zich enkele probleempjes voordoen, die u gelukkig ook zelf meestal kunt oplossen. Hieronder ziet u een paar van de meest  voorkomendeproblemen.

Probleem: Groen water, gladde bodem en wanden.
Mogelijke oorzaak: Algen / lichtinval, slechte desinfectie.
Oplossing: pH controleren en zo nodig bijstellen. shock-behandeling toepassen (pomp continue laten draaien). Filter enkele keren terugspoelen. Bad afdekken wanneer niet in gebruik.

Probleem: Zwevende deeltjes.
Mogelijke oorzaak: Vuil wordt niet afgevangen door filter.
Oplossing: De filterfijnheid verbeteren: gebruik bijvoorbeeld een vlokmiddel. Een of meerdere vloktabletten in de Skimmermand zal zorgen dat de fijne deeltjes op het filterbed gevangen worden. Let op: filter vervuilt sneller dan normaal. Op tijd terug en naspoelen.

Probleem: pH instabiel.
Mogelijk oorzaak: Alkaliteit niet in orde.
Oplossing: Meet de alkaliteit, stel die d.m.v. TA+ met beetjes bij, NIET in één keer proberen te doen. Rustig veranderen is hier geboden.

Mijn vraag staat er niet bij!

Wij proberen om deze veelgestelde vragen zo actueel en duidelijk mogelijk te houden, mocht het zo zijn dat u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog een vraag heeft kunt u ons bereiken door een e-mail naar ons te sturen door hier te klikken.